Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Lesznie kontynuuje wieloletnią działalność sportową w środowisku szkolnym Leszna prowadzoną od roku 1994r. w ramach Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego.

Jako placówka samodzielna MOS w Lesznie funkcjonuje od 1 maja 1994 na podstawie aktu założycielskiego nr 3/94 Kuratora Oświaty w Lesznie z dnia 29.04.1994r. jako publiczna bezobwodowa placówka oświatowo-wychowawcza. Od 1 stycznia 1997r. aneksem Wojewody Leszczyńskiego z dnia 12 listopada 1996r. placówka stała się jednostką budżetową dotowaną z budżetu państwa, obsługiwaną finansowo – księgowo przez Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji w Lesznie. Po reformie administracji publicznej tj. z dniem 1 stycznia 1999r. MOS jest prowadzony przez Miasto Leszno.

Wspierają nas

Współpraca

Patronat medialny